״האור של איקה״ היא עמותה שהוקמה בשנת 2022, לזכרה והנצחתה של המורה והמחנכת איקה יהב ז״ל. מטרתה לתמוך ולסייע לסטודנטים בישראל שידם אינה משגת במימון לימודים על־תיכוניים.

עקבו אחרינו
Image Alt

עקרונות העמותה

מטרת העמותה:

 לתמוך ולסייע לסטודנטים שידם אינה משגת במימון לימודים על-תיכוניים באמצעות מלגות.

עקרונות העמותה:

תמיכת העמותה תתבצע בכפוף לרשימת קריטריונים שתוגדר ותקבע ע״י הוועד המנהל של העמותה.
התמיכה יכולה להיות מלאה או חלקית. סכום התמיכה ייקבע על־ידי הוועד המנהל של העמותה, בהתאם לנתונים האישיים של המועמד, בחינת הצרכים ותוך התחשבות בקבלת תמיכה מגופים אחרים.
תקרת מלגה לשנת לימודים תעמוד על סך 10,000 ש״ח.
יש להגיש בקשה למלגה לשנת לימודים באמצעות טופס מקוון של העמותה. במידה ומדובר בצורך ליותר משנת לימודים אחת, יהיה על המועמד להגיש בקשה לפני כל שנת לימודים לא יאוחר מ־30 באפריל בשנה הקודמת.
עם הגשת המועמדות לקבלת מלגה ומסמכים נלווים נדרשים, יתקיים תהליך בדיקה, שינוהל על־ידי הוועד המנהל של העמותה, לבחינת הבקשות שהוגשו ושיכלול בין השאר ראיון אישי של כל מועמד.
הסכום שייקבע לתמיכה ישולם על־ידי העמותה ישירות למוסד החינוכי בהתאם לתנאי התשלום שיסוכמו מראש בין העמותה והמוסד הלימודי.
החלטה סופית בדבר הענקת תמיכה על־ידי העמותה למועמד והיקפה תתקבל על־ידי הוועד המנהל של העמותה בתום תהליך בחינת הבקשות.
המלגות לשנת לימודים יוענקו למועמדים שייבחרו על ידי הוועד המנהל של העמותה במהלך אירוע עמותת ״האור של איקה״ שיתקיים מדי שנה.